1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Hóa đơn
  4. Làm thế nào để lấy hóa đơn từ meInvoice xuống Mimosa?

Làm thế nào để lấy hóa đơn từ meInvoice xuống Mimosa?

Mục đích

Chức năng này cho phép đơn vị lấy các hóa đơn điện tử đã phát hành trên meInvoice.vn về MISA Mimosa.NET 2022 để theo dõi, đồng thời có thể hạch toán các chứng từ bán hàng ngay trên Mimosa.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi thực hiện Lấy dữ liệu từ meInvoice thì đơn vị thực hiện kết nối mimosa với meInvoice. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Các bước lấy dữ liệu từ meInvoice.vn như sau:

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn.

6. Lay DL meinvoice_01

3. Chương trình hiển thị thông báo Lấy dữ liệu thành công. Nhấn Đồng ý.

6. Lay DL meinvoice_02

4. Sau khi lấy dữ liệu từ meInvoice, bạn có thể lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY