1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Khai báo số dư ban đầu
  5. Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng

Cho phép bạn nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng, ví dụ: TK 131, 331, 136, 336, 3381, …

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, chọn tài khoản cần nhập số dư.

2. Tại Nhập số dư ban đầu lần lượt chọn Đối tượng có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng.

Lưu ý: Cần phải thiết lập danh sách các Đối tượng trong menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu cho các Tài khoản thuộc nhóm này.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY