Làm thế nào khi chọn chức năng của DVC báo lỗi: “Bạn không có quyền sử dụng chức năng này. Yêu cầu liên hệ cán bộ quản trị đơn vị”?

Biểu hiện:

Nguyên nhân:

  • Do đơn vị khi làm hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ thay đổi bổ sung thông tin chưa tích chọn đầy đủ các loại DVC trực tuyến của KBNN.

Giải pháp:

  • Để xử lý, Kế toán viên của đơn vị vào DVC làm hồ sơ thay đổi sử dụng DVC và gửi sang Kho bạc phê duyệt. Trong đó lưu ý cần tích chọn đầy đủ các loại DVC muốn sử dụng.

Cập nhật 03/06/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY