Làm thế nào để tạo sổ sách mới hoàn toàn để làm việc?

Bước 1: Tạo mới dữ liệu kế toán. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Đăng ký GPSD cho dữ liệu kế toán. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY