Làm cách nào để cài đặt phần mềm MISA và lấy lại dữ liệu cũ sau khi tôi cài lại win ?

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Máy tính của bạn là máy chủ, đơn vị chỉ có 1 máy sử dụng

Để tiếp tục sử dụng phần mềm sau khi cài lại win bạn cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Cài lại phần mềm theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Phục hồi/ Đăng ký dữ liệu

1. Tìm kiếm các file sao lưu (.mbk, .mbz, .zip), file gốc (.smd, .sld) theo hướng dẫn tại đây

2. Phục hồi dữ liệu gốc: Nếu có file gốc dữ liệu (đuôi .smd, .sld), Bạn thực hiện Đăng ký dữ liệu theo hướng dẫn tại đây

3. Phục hồi dữ liệu sao lưu: Nếu trong máy không có dữ liệu dạng .smd & .sld, chỉ có dạng .mbk, .mbz, .zip, bạn thực hiện Phục hồi lại dữ liệu được sao lưu gần nhất theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Máy tính của bạn là máy trạm/ máy con

Bạn thực hiện cài đặt và kết nối theo hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY