Làm thế nào khi không nhớ mật khẩu đăng nhập vào phần mềm?

Mô tả

Bạn không nhớ mật khẩu để đăng nhập vào dữ liệu kế toán hoặc kế toán cũ không bàn giao lại mật khẩu

Giải pháp

Bước 1: Tải file yêu cầu Tại đây, sau đó khai báo đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và thực hiện Scan ra file PDF.

Lưu ý: Điền rõ tên dữ liệu cần gỡ mật khẩu

Bước 2: Cung cấp file yêu cầu đã thực hiện tại bước 1 cho nhân viên MISA theo các cách sau:

Cách 1: Gửi file PDF phiếu Yêu cầu bỏ mật khẩu dữ liệu kế toán phần mềm MISA Mimosa vào email [email protected]

Cách 2: Chat với nhân viên tư vấn để gửi file PDF phiếu Yêu cầu bỏ mật khẩu dữ liệu kế toán phần mềm MISA Mimosa theo hướng dẫn tại đây

Cách 3: Liên hệ với tổng đài để trao đổi với tư vấn theo hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 21/08/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY