Làm thế nào để máy trạm kết nối được với máy chủ?

Biểu hiện: Khi máy trạm vào không đúng tên Máy chủ trên hệ thống thì chương trình sẽ thông báo lỗi:

Cách khắc phục: Trên máy chủ, bạn kiểm tra xem Máy chủ đang để như thế nào thì sang máy trạm gõ đúng thông tin như thế.

Lưu ý: Nếu Máy chủ trên máy chủ chỉ hiển thị cấu trúc “.\Máy chủ SQL” (ví dụ “.\MISAMIMOSA2022)

Bạn kiểm tra theo 2 bước sau:

Bước 1: Kiểm tra tên máy tính của máy chủ là gì theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Sau khi kiểm tra được tên máy chủ, bạn sang máy trạm, gõ tên Máy chủ theo cấu trúc “Tên máy chủ\Tên máy chủ SQL

Ví dụ trong trường hợp trên, nếu kiểm tra máy chủ có tên là MISA-PC thì sang máy trạm gõ máy chủ kết nối là MISA-PC\MISAMIMOSA2022 rồi chọn dữ liệu kế toán và đăng nhập.

Lưu ý: Trường hợp làm theo hướng dẫn trên máy trạm vẫn chưa vào được dữ liệu máy chủ thì làm theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY