Làm thế nào để giảng viên biết mình muốn phát biểu?

Nếu muốn phát biểu, trình bày ý kiến, anh chị có thể thực hiện:

  1. Chat/Trò chuyện vào nhóm phòng học.
  2. Sử dụng tính năng Giơ tay phát biểu.
    • Tại giao diện cuộc gọi, anh chị nhấn Participants, chọn Raise Hand.
    • Ngay lập tức, phần mềm thông báo cho giảng viên biết để giảng viên nghe ý kiến của anh/chị.

Cập nhật 12/09/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY