Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì phải làm thế nào?

Biểu hiện: Khi đăng nhập vào dữ liệu, chương trình thông báo lỗi

Cách xử lý: Bạn kiểm tra và khắc phục theo 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Máy tính của bạn là máy chủ (Máy hạch toán và lưu trữ dữ liệu hoặc trong hệ thống chỉ có 1 máy duy nhất sử dụng MISA thì máy tính đó là máy chủ)

Nguyên nhân: Do SQL Server bị ngừng hoạt động

Giải pháp: 

  • Bạn thực hiện cài lại SQL Server 2008 theo hướng dẫn tại đây.
  • Phục hồi dữ liệu cũ theo tên SQL mới cài và đăng nhập lại vào dữ liệu theo hướng dẫn tại đây.

– Trường hợp 2: Máy tính của bạn là máy trạm

Giải pháp: Bạn kiểm tra và khắc phục theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 26/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY