Tôi muốn cập nhật lại chữ ký số mới gia hạn (hoặc thay đổi thông tin tài khoản lãnh đạo) thì làm như thế nào trên trang Tổng kế toán (TKT)?

Khi chữ ký số hết hạn hoặc đơn vị có thay đổi về lãnh đạo, trên trang TKT bạn cần cập nhật lại thông tin Serial chứng thư số mới có thể phê duyệt được báo cáo.

  • Cắm chữ ký số mới của lãnh đạo.
  • Đăng nhập vào trang http://bctcnn.vst.mof.gov.vn/ với tài khoản lãnh đạo.
  • Tại phần Thông tin cá nhân, tích Thay đổi thông tin tài khoản

  • Tại dòng Serial chứng thư số đơn vị, tích vào biểu tượng cây bút để hiện lên bảng Thông tin chứng thư số TKT

Ở dòng Danh sách chữ ký số chọn lại chữ ký số mới, sau đó tích vào Lấy thông tin => Màn hình Mã pin hiện lên, bạn điền mã pin của CKS 

  • Sau khi thay đổi xong Serial chứng thư số, nhấn Cập nhật 

 

Cập nhật 25/05/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY