Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách

Kiểm tra các dấu hiệu sai sót có thể xảy ra trong quá trình nhập liệu và đối chiếu các sổ sách với nhau nhằm đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

Hướng dẫn tổng quan các nghiệp vụ cần kiểm tra

 1. Kiểm tra chứng từ chưa ghi sổ
 2. Kiểm tra tiền mặt, tiền gửi
 3. Kiểm tra vật tư hàng hóa
 4. Kiểm tra tài sản cố định
 5. Kiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứng
 6. Kiểm tra hạch toán chính và hạch toán ngoại bảng
 7. Kiểm tra số rút và chi theo MLNS
 8. Kiểm tra số dư tài khoản lương và các khoản trích theo lương
 9. Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường
 10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản
 11. Kiểm tra báo cáo tài chính
Cập nhật 27/08/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY