Bước 1: Kiểm kê, đối chiếu thực tế

Thực hiện kiểm kê số liệu thực tế và đối chiếu với sổ sách, xử lý chênh lệch (nếu có) để đảm bảo số liệu kế toán khớp với thực tế và tuân thủ đúng Thông tư, Nghị định.

  1. Đối chiếu số dư tiền mặt với biên bản kiểm kê
  2. Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ
  3. Đối chiếu tài sản cố định với biên bản kiểm kê
  4. Đối chiếu vật tư hàng hóa tồn kho
Cập nhật 27/08/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY