Mua hàng trong nước không qua kho

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

a. Đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá về sử dụng ngay cho hoạt động sự nghiệp, dự án (không phải hoạt động sản xuất kinh doanh), cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; và chi phí vận chuyển, bốc dỡ hạch toán:

Nợ TK 611: Chi hoạt động

Nợ TK 612: Chi dự án

Có TK 111: Tiền mặt

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 141: Tạm ứng

b. Mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT của đơn vị, chi phí vận chuyển hạch toán:

– Nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 611: Chi phí hoạt động (Giá chưa bao gồm thuế GTGT)

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

Có TK 111/112/331/141

– Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 611: Chi phí hoạt động (Tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT)

Có TK 111/112/331/141

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (không nhập kho), thông thường quy trình thực hiện như sau:

1. Bộ phận/nhân viên có nhu cầu làm tờ trình xin chủ trương, mua sắm nguyên vật liệu, hàng hoá, trang thiết bị gửi trưởng bộ phận kèm theo ba bảng báo giá.

2. Sau khi nhận được tờ trình mua hàng, bộ phận khảo giá đánh giá ba bản báo giá và khảo giá thêm để đưa ra biên bản khảo giá, đề xuất chọn đơn vị cung cấp. Bộ phận khảo giá lập tờ trình lựa chọn nhà cung cấp cho giám đốc phê duyệt.

3. Giám đốc quyết định phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp.

4. Nhân viên mua hàng lập biên bản thương thảo hợp đồng, trình giám đốc duyệt, khi đã được duyệt tiến hành ký hợp đồng.

5. Nhà cung cấp thực hiện giao hàng, hàng về đến bộ phận sử dụng của đơn vị. Bộ phận kỹ thuật và bộ phận sử dụng sẽ ký biên bản kiểm kê, kiểm nghiệm công cụ, vật tư, sản phẩm, hàng hoá.

6. Nhân viên mua hàng giao cho kế toán mua hàng hóa đơn chứng từ của nhà cung cấp.

7. Kế toán mua hàng hạch toán chi phí và kê khai hóa đơn đầu vào.

8.Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

9.Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp, lập đề nghị chuyển khoản, uỷ nhiệm chi thanh toán cho kho bạc để thanh toán với nhà cung cấp.

10. Sau khi thanh toán cho nhà cung cấp, hai bên sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng.

Ghi chú: Đối với mỗi doanh nghiệp thì quy trình thực hiện Mua hàng có thể khác nhau.

3. Các bước thực hiện

Tùy theo hình thức thanh toán khi mua VTHH mà vào phân hệ tương ứng để lập chứng từ tương ứng, VD mua VTHH thanh toán bằng Tiền mặt thì thực hiện các bước như sau:

1. Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin về phiếu chi mua vật tư hàng hoá.

• Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

• Nhập thông tin Chứng từ:  Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

• Tab Hạch toán:

o Chọn Tài khoản Nợ.

o Nhập Số tiền, nhập MLNS, Cấp phát.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY