Làm thế nào khi biểu đồ kinh phí trên bàn làm việc lên sai số liệu?

Mục lục

Bước 1

  • Tại menu Bàn làm việc, tích chuột phải chọn Tùy chọn.
  • Phần mềm hiển thị nội dugn tùy chọn, chọn tab Dữ liệu, chọn lại đúng khoảng thời gian đang cần đối chiếu:

Bước 2

Nếu tham số xem đã đúng rồi, kiểm tra theo cách lấy số liệu trên biểu đồ như sau:

  • KP thực nhận = kinh phí tạm ứng, số kinh phí thực chi (gồm số thực chi và số thanh toán tạm ứng) và số kinh phí từ Lệnh chi tiền Chi tiết theo từng nguồn kinh phí thực nhận trong kỳ.
  • KP chi: số kinh phí mà đơn vị đã sử dụng trong năm có đủ điều kiện chi đã thanh toán với KBNN = Số thanh toán tạm ứng + Số đã rút (Thực chi không bao gồm số Nộp khôi phục dự toán) – Số Nộp trả NSNN (Chi tiết kinh phí thường xuyên)
  • KP còn lại = Bao gồm kinh phí đã nhận chưa sử dụng và số kinh phí dự toán còn dư ở kho bạc.
Cập nhật 15/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY