1. Trang chủ
 2. Làm thế nào để xử lý chênh lệch số liệu giữa C03/CCTT và Báo cáo tài chính (B01/BCTC, B04/BCTC)?

Làm thế nào để xử lý chênh lệch số liệu giữa C03/CCTT và Báo cáo tài chính (B01/BCTC, B04/BCTC)?

Mục đích

 • Điều chỉnh số liệu Tài sản cố định trên Báo cáo tài chính cuối năm khớp với số liệu trên C03/CCTT
 • Điều chỉnh số đầu năm trên C03/CCTT khớp với số liệu trên Báo cáo tài chính (B01/BCTC vì số liệu trên B01/BCTC năm 2020 đã nộp Kho bạc Nhà nước
 • Để lập báo cáo C03/CCTT trên phần mềm, bạn làm theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Bạn chỉ thực hiện xử lý chênh lệch trường hợp số liệu trên C03/CCTT khớp với số liệu Tài sản cố định thực tế của đơn vị 

Để xử lý số liệu chênh lệch giữa C03/CCTTB01/BCTC, Bạn thực hiện xử lý qua 2 bước sau:

Giải pháp

Bước 1: Hạch toán số liệu chênh lệch

Bước 1: Hạch toán số liệu chênh lệch 

 • Nguyên tắc hạch toán: Căn cứ vào số liệu ở cột Chênh lệch > 0 hay Chênh lệch < 0 để hạch toán bút toán tương ứng dưới đây:

 • Lưu ý:

Nguồn, Chương, Khoản để mặc định, Tiểu mục chọn bất kỳ (ví dụ: 6999), Nghiệp vụ: Không chọn

– Dòng nào không có chênh lệch thì bỏ qua dòng hạch toán đó 

 • Ví dụ: Sau khi lập bộ Báo cáo tài chính mẫu C03/CCTT (hướng dẫn tại đây), trên báo cáo C03/CCTT Tích vào nút Kiểm tra đối chiếu BCTC, phần mềm chỉ ra chênh lệch như sau: 

– Chênh lệch TSCĐ hữu hình

=> Từ số chênh lệch trên, bạn hạch toán: Nợ TK 211/Có TK 36611, Nợ TK 36611/Có TK 2141

– Chênh lệch TSCĐ vô hình

=> Từ số chênh lệch trên, bạn hạch toán: Nợ TK 213/Có TK 36611

– Từ số liệu chênh lệch trên, thực hiện hạch toán trên phần mềm: Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

 

 • Sau khi thực hiện điều chỉnh xong, In lại B01/BCTC cột số cuối năm để kiểm tra xem đã khớp số liệu với C03/CCTT dòng số cuối năm
Bước 2: Điều chỉnh trên C03/CCTT

Bước 2: Điều chỉnh trên C03/CCTT

Mở mẫu C03/CCTT trên phần mềm Misa Mimosa 2022

 1. Số đầu năm trên C03/CCTT = Số đầu năm trên B01/BCTC
 2. Điều chỉnh tăng, giảm trong năm sao cho số cuối năm trên C03/CCTT không đổi
 • Phần TSCĐ hữu hình

 

 • Phần TSCĐ vô hình

3. Sau khi thực hiện chỉnh sửa xong mẫu C03/CCTT, bạn thực hiện nộp báo cáo C03/CCTT theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 28/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY