Khi làm kế toán cho nhiều đơn vị muốn sử dụng nhiều giấy phép sử dụng thì làm như thế nào ?

– Trên các phần mềm cũ: kế toán muốn khi chọn dữ liệu của từng trường thì GPSD cũng cập nhật theo nhưng phần mềm chỉ cho đăng ký 1 GPSD, dẫn đến việc đăng ký GPSD cho dữ liệu của từng trường phải tạo nhiều shortcut thì mới đăng ký được.

– Từ MISA Mimosa 2022: phần mềm cho phép đăng ký GPSD theo từng dữ liệu, khi phục hồi lại dữ liệu để làm việc thì sẽ có luôn thông tin GPSD đã đăng ký.

Bạn lần lượt mở dữ liệu của từng đơn vị và đăng ký GPSD của đơn vị đó theo hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 19/02/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY