Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, cột Số dư tạm ứng lên không đúng thì phải làm thế nào?

Biểu hiện : In mẫu C2-03/NS có số dư tạm ứng không đúng với số liệu thực tế 

Nguyên nhân 1 : Do số dư tạm ứng năm trước chuyển sang chưa đúng

Ví dụ : Quý II tạm ứng ở tiểu mục 6651 là 17 triệu nhưng khi in mẫu C2-03/NS số dư tạm ứng là 67 triệu. Năm trước không có số dư tạm ứng chuyển sang.

Nguyên nhân là do số dư đầu kỳ không chính xác của các TK 008 chi tiết tạm ứng.

Giải pháp:

  • Trường hợp 1: Nếu dữ liệu đã tách năm (các năm không làm cùng 1 dữ liệu) 

Bạn  xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang bằng cách:

Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải lần lượt vào các TK 008 Tạm ứng ( 008111, 008121,008211, 008221), chọn Xóa số dư. 

Nhấn Cất và In Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS để kiểm tra lại.

  • Trường hợp 2: Nếu dữ liệu liên năm (tức là đơn vị đang nhập chứng từ năm 2021 vào chung với dữ liệu năm 2022)

Đơn vị tách dữ liệu theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008  tạm ứng  theo trường hợp 1.

Nguyên nhân 2: Do đơn vị rút tạm ứng tại 1 tiểu mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều tiểu mục khác nhau

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 01/08/2022
Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY