Hướng dẫn tham gia phòng học Zoom

Mục lục

Cách 1

1. Mở ứng dụng Zoom, chọn Join/Tham gia cuộc họp

2. Nhập Meeting ID

3. Nhấn Join/Tham gia

Trên máy tính:

Trên điện thoại:

4. Nhập Password/Mật khẩu MISA cung cấp để tham gia vào lớp học, nhấn Join Meeting/Tham gia.

Lưu ý: Tích chọn Do not connect audio/Turn off my video để ngắt kết nối âm thanh và tắt tính năng video.

Cách 2

1. Nhấn liên kết mời tham gia phòng học mà MISA gửi để vào màn hình lớp học.

2. Chọn Open Meetings để chuyển tới công cụ Zoom.

3. Nhấn Join with Computer Audio để kết nối với mic máy tính.

Lưu ý: Tích chọn Automatically join audio by computer when joining a meeting để tự động kết nối âm thanh khi tham gia vào lớp học.

Cập nhật 12/09/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY