Chuyển dữ liệu từ phần mềm khác vào MISA

Chức năng này giúp đơn vị xuất khẩu dữ liệu ra Excel để nhập khẩu nhanh vào phần mềm MISA Mimosa.NET 2022

  1. Xuất khẩu dữ liệu từ chương trình Ke Toan SYT 2011
  2. Xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm KETOAN HCSN IMAS 
  3. Xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm KẾ TOÁN DAS 10
  4. Xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm KẾ TOÁN ANH THANH
Cập nhật 08/06/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY