Làm thế nào để kiểm tra hạn bảo hành của phần mềm?

Để kiểm tra thời hạn bảo hành của phần mềm, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Mở phần mềm và đăng nhập vào dữ liệu.

2. Vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng.

3. Xem mục Hạn bảo hành GPSD

Đơn vị có thể nâng cấp phần mềm tới phiên bản có Ngày phát hành < Ngày Hạn bảo hành GPSD

Ví dụ: 

  • Ngày phát hành các phiên bản phần mềm:
    + MISA Mimosa 2022 R3.1 phát hành ngày 27-02-2022
    + MISA Mimosa 2022 R4.1 phát hành ngày 19-03-2022
    Lưu ý: Xem ngày phát hành các phiên bản tại đây
  • Hạn bảo hành GPSD của đơn vị: 15/03/2022

=> Đơn vị có thể nâng cấp phần mềm tới phiên bản MISA Mimosa 2022 R3.1, từ các phiên bản tiếp theo, đơn vị cần gia hạn bảo hành để thực hiện nâng cấp.

Cập nhật 07/04/2022
Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY