Làm thế nào để chuyển số dư tài khoản kho bạc 3714, 3713 sang tài khoản 3716, 3717?

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Mô tả nghiệp vụ

Theo Công văn số 2888/KBNN-KTNN về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, hệ thống tài khoản kho bạc có sự thay đổi như sau:

  • Bổ sung tài khoản:

TK 3716 – Tiền gửi thu dịch vụ khác

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi từ thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí theo mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 3, nhóm 4.

TK này được hạch toán theo mã cấp ngân sách của đơn vị sử dụng kinh phí. Khoản kinh phí này không được trả lãi tiền gửi và không thu phí dịch vụ thanh toán.

TK 3717- Tiền gửi khác có nguồn gốc NSNN

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi khác có nguồn gốc NSNN của đơn vị HCSN như tiền gửi của đơn vị hạch toán phụ thuộc nhận kinh phí của NSNN từ đơn vị cấp trên; khoản thu từ NSNN hỗ trợ (Hỗ trợ của NS địa phương cho cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách cấp trên đóng trên địa bàn),…

Tài khoản này được hạch toán mã cấp ngân sách của cấp ngân sách cấp kinh phí.

  • Công văn trên ảnh hưởng đến các đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm 3 và nhóm 4 như sau:

TK 3714 sẽ chuyển sang TK 3716 để theo dõi

TK 3713 sẽ chuyển sang TK 3717 để theo dõi

Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Thêm Tài khoản kho bạc 3716, 3717

1. Vào Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc.

2. Nhấn Thêm, nhập thông tin chi tiết Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Nhấn Cất.

Bước 2: Thêm chứng từ Chuyển tiền nội bộ

1. Vào Nghiệp vụ Tiền gửi\Chuyển tiền nội bộ.

2. Khai báo thông tin chi tiết chứng từ Chuyển tiền nội bộ

  • Chuyển số dư từ TK 3714 sang TK 3716: Chọn Từ TK NH, KB: 3714, Đến TK NH, KB: 3716 tương ứng số tiền cần chuyển.
  • Chuyển số dư từ TK 3713 sang TK 3717: Chọn Từ TK NH, KB: 3713, Đến TK NH, KB: 3717 tương ứng số tiền cần chuyển.

  1. Nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu đơn vị tách tiết khoản con của TK 1121 (VD: 1121.1, 1121.2…), bạn cần chọn tài khoản con tương ứng TK đi và TK đến.

Cập nhật 27/08/2022
Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY