1. Trang chủ
  2. 6.1. Danh sách chứng từ có chênh lệch giữa hạch toán tài chính và hạch toán ngoại bảng

6.1. Danh sách chứng từ có chênh lệch giữa hạch toán tài chính và hạch toán ngoại bảng

Trường hợp các chứng từ trong bảng lệch với hạch toán ngoại bảng thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết như sau:

Trường hợp này, kế toán xử lý như sau:

1. Trên màn hình báo cáo, tích vào số hiệu chứng từ để mở chứng từ có chênh lệch lên.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhấn vào Cập nhật hạch toán đồng thời để phần mềm cập nhật lại số đúng, rồi nhấn Cất.

Cập nhật 15/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY