1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Sổ kế toán
  5. S05 – H: Bảng cân đối phát sinh
  6. Tôi thấy tài khoản 334 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?

Tôi thấy tài khoản 334 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?

Trường hợp không nợ lương hoặc trả thừa lương nhưng trên báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh vẫn còn số dư ở tài khoản 334 bạn kiểm tra qua 3 bước sau:

Bước 1: Sao lưu dữ liệu

Để trường hợp xóa, sửa nhầm thì có thể phục hồi lại. Hướng dẫn sao lưu tại đây

Bước 2: Kiểm tra sai ở tháng nào 

  • In bảng cân đối số phát sinh, chọn kỳ báo cáo Năm nay, tham số chọn Tổng hợp

  • Tích vào tài khoản 334 kiểm tra dòng Số dư cuối tháng của từng tháng để biết hạch toán sai từ tháng nào.

– Trường hợp dòng Số dư cuối tháng không có số liệu -> tháng đó đúng.
– Trường hợp dòng Số dư cuối tháng có số liệu-> tháng đó sai.

Bước 3: Kiểm tra chứng từ để xử lý

Hạch toán TK 334 đúng, khi số tiền bên Nợ = số tiền bên Có
– Số tiền bên Nợ: Bút toán rút dự toán chuyển khoản lương thanh toán (Nợ TK 334/ có TK 112,511)
– Sô tiền bên Có : Bút toán hạch toán chi phí lương (Nợ TK 611,154,642/ Có TK 334)

Sau khi tìm ra tháng sai, bạn tắt giao diện sổ cái và mở báo cáo S03H: Sổ cái- Hình thức nhật ký chung để kiểm tra.

Với ví dụ trên, Chứng từ chi lương tháng 1/19 có số tiền bên nợ 270.044.200 nhưng thiếu số tiền bên có (có rút lương về nhưng thiếu hạch toán chi phí). Lúc này, bạn chọn ngay trên chứng từ chi lương vào Tiện ích-> Hạch toán chi phí lương.

Một số trường hợp khác có thể xảy ra khiến số dư TK 334 sai như:

  • Thừa chứng từ hạch toán chi phí lương: Chọn xóa bỏ chứng từ bị thừa

  • Số tiền giữa bút toán chi lương và hạch toán lương chưa khớp nhau: Thường chứng từ chi lương đúng do giống với giấy rút, lúc này bạn xóa chứng từ hạch toán chi phí lương và lập lại chứng từ này.

Sau khi sửa xong, bạn in lại bảng cân đối để kiểm tra tiếp các tháng bị sai khác (nếu có).

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY