1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Sổ kế toán
 5. S05 – H: Bảng cân đối phát sinh
 6. Tôi thấy tài khoản 332 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?

Tôi thấy tài khoản 332 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?

Trường hợp không nợ bảo hiểm hoặc trả bảo hiểm thừa nhưng trên báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh vẫn còn số dư ở tài khoản 332 bạn kiểm tra qua 3 bước sau:

Bước 1: Sao lưu dữ liệu

Để trường hợp xóa, sửa nhầm thì có thể phục hồi lại. Hướng dẫn sao lưu tại đây

Bước 2: Kiểm tra sai ở tháng nào

 • In bảng cân đối số phát sinh, chọn kỳ báo cáo Năm nay, tham số chọn Tổng hợp

 • Tích vào Số hiệu TK 3321 kiểm tra dòng Số dư cuối kỳ của từng tháng để biết hạch toán sai từ tháng nào.

– Trường hợp dòng Số dư cuối tháng không có số liệu -> tháng đó đúng.
– Trường hợp dòng Số dư cuối tháng có số liệu-> tháng đó sai.

Bước 3: Kiểm tra chứng từ để xử lý
Hạch toán TK 332 đúng, khi số tiền bên Nợ = số tiền bên Có
– Số tiền bên Nợ: Bút toán rút dự toán chuyển khoản thanh toán bảo hiểm (Nợ TK 332/ có TK 112,511)
– Số tiền bên Có :

 • Bút toán hạch toán chi phí bảo hiểm đơn vị phải trả cho người lao động (Nợ TK 611,154,642/ Có TK 332).
 • Bút toán hạch toán chi phí bảo hiểm thể hiện khoản khấu trừ vào lương (Nợ TK 334/ Có TK 332 và Nợ 611,154,642,/ Có TK 334).

Sau khi tìm ra tháng bị sai, bạn tắt giao diện sổ cái và mở báo cáo S03H: Sổ cái- Hình thức nhật ký chung để kiểm tra.

Với ví dụ trên, Chứng từ thanh toán BHXH, BHYT, BHTN tháng 1/19 có số tiền bên nợ 61.214.925 nhưng thiếu số tiền bên có (có rút bảo hiểm nhưng thiếu hạch toán chi phí). Lúc này, bạn chọn ngay trên chứng từ số hiệu 002 vào Tiện ích-> Hạch toán chi phí bảo hiểm…

Một số trường hợp khác có thể xảy ra khiến số dư TK 332 sai như:

 • Thừa chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm: Chọn xóa bỏ chứng từ bị thừa.

 • Số tiền giữa bút toán chi bảo hiểm và hạch toán bảo hiểm chưa khớp nhau: Thường chứng từ chi bảo hiểm đúng do giống với giấy rút dự toán, lúc này bạn xóa chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm và lập lại chứng từ này.

Sau khi sửa xong, bạn in lại bảng cân đối để kiểm tra tiếp các tháng bị sai khác (nếu có).

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY